Studerende Vejen Støttecenter

Hvordan modtages du som studerende

 • Forbesøget tager udgangspunkt i dialog mellem studerende og vejleder
 • Ved forbesøget indgår praktikdokument 1 i samtalen
 • Den studerende vises rundt i Støttecentret
 • Forbesøget planlægges så vidt muligt tidsmæssigt, hvor der er mulighed for, at enkelte borgere er hjemme


De første 14 dage af praktikperioden

 • De første 14 dage bruger den studerende på at se sig omkring, stikke fingeren i jorden, lære borgere, personale og arbejdsgange at kende samt deltage i hjemmedage med borgerne
 • Mulighed for i 2. uge at have hjemmedag alene - fast personale er at finde i Støttecentret ved behov
 • Der udarbejdes mål for praktikken i samarbejde mellem studerende og vejleder. Målene i PD 2, sendes af praktiksted til kontaktlæreren senest 3 uger efter praktikstart
 • Vejledningstimer i alt 2 x 2 timer. Ved behov er der mulighed for 2 timer mere, hvis der i perioden indgår en arbejdsweekend
 • PD 1A og PD 2 drøftes i vejledningstimerne
 • Rundvisning på dagcentret Kærhøj, Værkstedet Elmegade, Nørregadehus 73-75 og Vejen Støttecenters bo tilbud


 
Vi tilbyder

 • På personaleplan vægter vi værdier som omsorg, ærlighed, udvikling og medindflydelse
 • På borgerplan vægter vi værdier som omsorg, etik, udvikling og selv- og medbestemmelse
 • Et lærerigt og udviklende miljø
 • Åbenhed i forhold til input
 • Udlån af bogen "Fra rejseleder til stifinder", Sørensen, Peter Westergaard
 • Vejledning 1,5 timer om ugen samt mulighed for evt. temadage
 • En 4 ugers rulleplan for arbejdstider
 • Uddannede vejledere
 • Vejleder deltager i indbudte studiedage sammen med den studerende