Studerende Værkstedet Elmegade

 

Hvordan vi modtager studerende 

 • Rundvisning på Værkstedet Elmegade og vores afdeling på Kærhøj
 • Vejleder holder "ansættelsesmøde" med den studerende ud fra praktikdokument 1De første 14 dage af praktikperioden

 • Den studerende bruger de første to uger på at se sig omkring, stikke fingeren i jorden, og lære medarbejderne og personalet at kende
 • Der udarbejdes mål for praktikken, den studerende og vejleder i tæt samarbejde
 • Der holdes vejledningstimer 2 x 2 timerVi tilbyder

 • På personaleplan arbejder vi ud fra et værdigrundlag som har Omsorg - Ærlighed - Udvikling og Medindflydelse i højsædet
 • På brugerplan arbejder vi ud fra et værdigrundlag som har Omsorg - Etik - Udvikling - Medinddragelse i højsædet
 • Et lærerigt og udviklende miljø, hvor du i høj grad, er med til at præge og tilrettelægge din egen arbejdsdag
 • Åbenhed i forhold til dine ideer
 • Uddannet vejleder
 • Vejleder deltager i indbudte studiedage på seminariet