Studerende Nørregadehus 75

 Hvordan vi modtager studerende

 • Forbesøget tager udgangspunkt i dialog mellem studerende og vejleder
 • Ved forbesøget indgår praktikdokument 1 i samtalen
 • Den studerende vises rundt i Nørregadehus 75
 • Forbesøget planlægges så vidt muligt, så der er mulighed for at hilse på borgerne, som bor i Nørregadehus 75


De første 14 dage af praktikperioden

 • De første 14 dage bruger den studerende på at se sig omkring. Lære borgerne, personalet og arbejdsgange at kende, samt udføre alene opgaver i den enkelte borgers hjem
 • Der udarbejdes mål for praktikken i samarbejde mellem studerende og vejleder. Målene sendes af praktiksted til kontaktlæreren senest 3 uger efter praktikstart
 • Vejledningstimer 2 timer ugentligt - eller efter behov. Målene for praktikken drøftes i vejledningstimerne


Vi tilbyder

 • På personaleplan arbejder vi ud fra et værdigrundlag, som har omsorg, ærlighed, udvikling og medindflydelse i højsædet
 • På borgerplan arbejde vi ud fra et værdigrundlag, som har omsorg, etik, udvikling og medindflydelse i højsædet
 • Et lærerigt og udviklende miljø, hvor du i høj grad er med til at præge og tilrettelægge din arbejdsdag
 • En 6 ugers rulleplan for arbejdstider
 • Uddannet vejleder
 • Vejleder deltager i indbudte studiedage sammen med den studerende