Studerende Dagcentret Kærhøj

Hvordan vi modtager studerende

 • Forbesøget tager udgangspunkt i dialog mellem studerende og vejleder
 • Ved forbesøget indgår praktikdokument 1 i samtalen
 • Den studerende vises rundt på Dagcentret Kærhøj og Værkstedet Elmegade
 • Forbesøget planlægges så der er mulighed for at hilse på borgerne


De første 14 dage af praktikperioden

 • De første 14 dage bruger den studerende på at se sig omkring, stikke fingeren i jorden, lære borgere, personale og arbejdsgange at kende
 • Mulighed for i 2. uge at gå fra med en borger og lave aktiviteter på egen hånd med evt. hjælp fra vejleder
 • Der udarbejdes mål for praktikken i samarbejde mellem studerende og vejleder. Målene i PD 2, sendes af praktiksted til kontaktlæreren senest 3 uger efter praktikstart
 • Vejledningstimer i alt 2 x 2 timer
 • PD 1A og PD 2 drøftes i vejledningstimerne
 • Rundvisning på Værkstedet Elmegade og Nørregadehus 73-75


Vi tilbyder

 • På personaleplan vægter vi værdier som omsorg, ærlighed, udvikling og medindflydelse
 • På borgerplan vægter vi værdier som omsorg, etik, udvikling og selv- og medbestemmelse
 • Et lærerigt og udviklende miljø
 • Åbenhed i forhold til input
 • Vejledning 1½ timer og ugen samt mulighed for evt. temadage
 • En plan for faste arbejdstider
 • Uddannede vejledere
 • Vejleder deltager i indbudte studiedage sammen med den studerende