Studerende


Praktikken er en meget vigtig del af pædagoguddannelsen. Det er den, fordi det er her igennem du får mulighed for at afprøve de ting, du har lært i undervisningen.
 
Derfor vægter vi det, at være praktiksted, meget højt. For os har det stor betydning, at vi kan være med til at uddanne kommende kollegaer. Vi er derfor meget optaget af løbende at kvalificere os som uddannelsessted bl.a. ved at uddanne praktikvejledere samt ved at være opdateret med relevant viden indenfor vores område.
 
Som studerende hos os, vil du have mulighed for at være i et særligt læringsrum, som udgør rammen om den studerendes øvelser i praksis og undersøgelsen af praksis, med henblik på at skabe viden, forståelse og færdigheder.
 
Vi forventer, at du som studerende arbejder målrettet imod tilegnelse af såvel indsigt og viden, samt at kunne bruge dette i forhold til den pædagogiske faglighed.

Bo- og beskæftigelsescentret stræber efter at skabe et uddannelsesmiljø, hvor du gennem deltagelse i den pædagogiske dagligdag udfordrer praksis og hvor du gennem refleksion og systematisk erfaringsopsamling, både udfordrer din læringsproces og os som uddannelsessted.

Praktikken

Målene for den studerendes uddannelsesmæssige udbytte af praktikperioden

 • Indsigt i de love og cirkulærer der vedrører organisationen
 • Kendskab til organisationen, orientering om økonomi, målsætninger, handleplaner og aktivitetstilbud
 • Kendskab til de livsbetingelser for de borgere, der er visiteret til afdelingerne, herunder økonomi, bolig, fritid, familie og opvækst
 • Kendskab til de almindeligst forekomne handicaps samt handicappets betydning for borgerens livsudfoldelse
 • Den studerende vil få nøje kendskab til de arbejdsopgaver, målsætninger og metodevalg, som er knyttet til afdelingerne. Således at der sker en kobling mellem teori og praksis


Specialviden

 • Vi tager udgangspunkt i det humanistiske menneskesyn - det enkelte menneskes velfærd og udvikling i centrum
 • Konsekvenspædagogik - enhver handling afføder en reaktion
  Struktur - gør hverdagen overskuelig og forudsigelig, giver tryghed for den enkelte borger.
 • Totalkommunikation - f.eks. tegn til tale, billeder, det verbale sprog, kropssprog, talemaskine
 • Relationspædagogik - samspilsorienteret pædagogik der omfatter mødet mellem borger og pædagog. Nøgleord: Nærhed, empati (indføling), berøring og synkronicitet (at borger og pædagog kører i samme gear)
 • Gentle Teaching er en metode, som er relationsorienteret og bruges til genopbygning af tillid og følelsen af samhørighed imellem den enkelte borger og de nærmeste medarbejdere
 • Selv- og medbestemmelse. Bogen "Fra rejseleder til stifinder" indeholder en værdibaseret indfaldsvinkel til, hvordan det enkelte menneske inddrages i eget liv. Den individuelle borgerinddragelse lægger op til komplementære dialoger, den      enkelte bestemmer over eget liv og synliggør, at pædagogen støtter/vejleder i forhold til den enkeltes funktions-nedsættelse. Den pædagogiske rolle bliver derved et samarbejde mellem borgeren og pædagogen.

 

Studerende Nørregadehus 73

 Hvordan vi modtager studerende

 • Forbesøget tager udgangspunkt i dialog mellem studerende og vejleder
 • Ved forbesøget indgår praktikdokument 1 i samtalen
 • Den studerende vises rundt i Nørregadehus 73
 • Forbesøget planlægges så vidt muligt, så der er mulighed for at hilse på borgerne, som bor i Nørregadehus 73


De første 14 dage af praktikperioden

 • De første 14 dage bruger den studerende på at se sig omkring. Lære borgerne, personalet og arbejdsgange at kende, samt udføre alene opgaver i den enkelte borgers hjem
 • Der udarbejdes mål for praktikken i samarbejde mellem studerende og vejleder. Målene sendes af praktiksted til kontaktlæreren senest 3 uger efter praktikstart
 • Vejledningstimer 2 timer ugentligt - eller efter behov. Målene for praktikken drøftes i vejledningstimerne


Vi tilbyder

 • På personaleplan arbejder vi ud fra et værdigrundlag, som har omsorg, ærlighed, udvikling og medindflydelse i højsædet
 • På borgerplan arbejde vi ud fra et værdigrundlag, som har omsorg, etik, udvikling og medindflydelse i højsædet
 • Et lærerigt og udviklende miljø, hvor du i høj grad er med til at præge og tilrettelægge din arbejdsdag
 • En 4 ugers rulleplan for arbejdstider
 • Uddannet vejleder
 • Vejleder deltager i indbudte studiedage sammen med den studerende
Studerende Nørregadehus 75

 Hvordan vi modtager studerende

 • Forbesøget tager udgangspunkt i dialog mellem studerende og vejleder
 • Ved forbesøget indgår praktikdokument 1 i samtalen
 • Den studerende vises rundt i Nørregadehus 75
 • Forbesøget planlægges så vidt muligt, så der er mulighed for at hilse på borgerne, som bor i Nørregadehus 75


De første 14 dage af praktikperioden

 • De første 14 dage bruger den studerende på at se sig omkring. Lære borgerne, personalet og arbejdsgange at kende, samt udføre alene opgaver i den enkelte borgers hjem
 • Der udarbejdes mål for praktikken i samarbejde mellem studerende og vejleder. Målene sendes af praktiksted til kontaktlæreren senest 3 uger efter praktikstart
 • Vejledningstimer 2 timer ugentligt - eller efter behov. Målene for praktikken drøftes i vejledningstimerne


Vi tilbyder

 • På personaleplan arbejder vi ud fra et værdigrundlag, som har omsorg, ærlighed, udvikling og medindflydelse i højsædet
 • På borgerplan arbejde vi ud fra et værdigrundlag, som har omsorg, etik, udvikling og medindflydelse i højsædet
 • Et lærerigt og udviklende miljø, hvor du i høj grad er med til at præge og tilrettelægge din arbejdsdag
 • En 6 ugers rulleplan for arbejdstider
 • Uddannet vejleder
 • Vejleder deltager i indbudte studiedage sammen med den studerende
Studerende Vejen Støttecenter

Hvordan modtages du som studerende

 • Forbesøget tager udgangspunkt i dialog mellem studerende og vejleder
 • Ved forbesøget indgår praktikdokument 1 i samtalen
 • Den studerende vises rundt i Støttecentret
 • Forbesøget planlægges så vidt muligt tidsmæssigt, hvor der er mulighed for, at enkelte borgere er hjemme


De første 14 dage af praktikperioden

 • De første 14 dage bruger den studerende på at se sig omkring, stikke fingeren i jorden, lære borgere, personale og arbejdsgange at kende samt deltage i hjemmedage med borgerne
 • Mulighed for i 2. uge at have hjemmedag alene - fast personale er at finde i Støttecentret ved behov
 • Der udarbejdes mål for praktikken i samarbejde mellem studerende og vejleder. Målene i PD 2, sendes af praktiksted til kontaktlæreren senest 3 uger efter praktikstart
 • Vejledningstimer i alt 2 x 2 timer. Ved behov er der mulighed for 2 timer mere, hvis der i perioden indgår en arbejdsweekend
 • PD 1A og PD 2 drøftes i vejledningstimerne
 • Rundvisning på dagcentret Kærhøj, Værkstedet Elmegade, Nørregadehus 73-75 og Vejen Støttecenters bo tilbud


 
Vi tilbyder

 • På personaleplan vægter vi værdier som omsorg, ærlighed, udvikling og medindflydelse
 • På borgerplan vægter vi værdier som omsorg, etik, udvikling og selv- og medbestemmelse
 • Et lærerigt og udviklende miljø
 • Åbenhed i forhold til input
 • Udlån af bogen "Fra rejseleder til stifinder", Sørensen, Peter Westergaard
 • Vejledning 1,5 timer om ugen samt mulighed for evt. temadage
 • En 4 ugers rulleplan for arbejdstider
 • Uddannede vejledere
 • Vejleder deltager i indbudte studiedage sammen med den studerende

 

Studerende Dagcentret Kærhøj

Hvordan vi modtager studerende

 • Forbesøget tager udgangspunkt i dialog mellem studerende og vejleder
 • Ved forbesøget indgår praktikdokument 1 i samtalen
 • Den studerende vises rundt på Dagcentret Kærhøj og Værkstedet Elmegade
 • Forbesøget planlægges så der er mulighed for at hilse på borgerne


De første 14 dage af praktikperioden

 • De første 14 dage bruger den studerende på at se sig omkring, stikke fingeren i jorden, lære borgere, personale og arbejdsgange at kende
 • Mulighed for i 2. uge at gå fra med en borger og lave aktiviteter på egen hånd med evt. hjælp fra vejleder
 • Der udarbejdes mål for praktikken i samarbejde mellem studerende og vejleder. Målene i PD 2, sendes af praktiksted til kontaktlæreren senest 3 uger efter praktikstart
 • Vejledningstimer i alt 2 x 2 timer
 • PD 1A og PD 2 drøftes i vejledningstimerne
 • Rundvisning på Værkstedet Elmegade og Nørregadehus 73-75


Vi tilbyder

 • På personaleplan vægter vi værdier som omsorg, ærlighed, udvikling og medindflydelse
 • På borgerplan vægter vi værdier som omsorg, etik, udvikling og selv- og medbestemmelse
 • Et lærerigt og udviklende miljø
 • Åbenhed i forhold til input
 • Vejledning 1½ timer og ugen samt mulighed for evt. temadage
 • En plan for faste arbejdstider
 • Uddannede vejledere
 • Vejleder deltager i indbudte studiedage sammen med den studerende
Studerende Værkstedet Elmegade

 

Hvordan vi modtager studerende 

 • Rundvisning på Værkstedet Elmegade og vores afdeling på Kærhøj
 • Vejleder holder "ansættelsesmøde" med den studerende ud fra praktikdokument 1De første 14 dage af praktikperioden

 • Den studerende bruger de første to uger på at se sig omkring, stikke fingeren i jorden, og lære medarbejderne og personalet at kende
 • Der udarbejdes mål for praktikken, den studerende og vejleder i tæt samarbejde
 • Der holdes vejledningstimer 2 x 2 timerVi tilbyder

 • På personaleplan arbejder vi ud fra et værdigrundlag som har Omsorg - Ærlighed - Udvikling og Medindflydelse i højsædet
 • På brugerplan arbejder vi ud fra et værdigrundlag som har Omsorg - Etik - Udvikling - Medinddragelse i højsædet
 • Et lærerigt og udviklende miljø, hvor du i høj grad, er med til at præge og tilrettelægge din egen arbejdsdag
 • Åbenhed i forhold til dine ideer
 • Uddannet vejleder
 • Vejleder deltager i indbudte studiedage på seminariet