Studerende


Praktikken er en meget vigtig del af pædagoguddannelsen. Det er den, fordi det er her igennem du får mulighed for at afprøve de ting, du har lært i undervisningen.
 
Derfor vægter vi det, at være praktiksted, meget højt. For os har det stor betydning, at vi kan være med til at uddanne kommende kollegaer. Vi er derfor meget optaget af løbende at kvalificere os som uddannelsessted bl.a. ved at uddanne praktikvejledere samt ved at være opdateret med relevant viden indenfor vores område.
 
Som studerende hos os, vil du have mulighed for at være i et særligt læringsrum, som udgør rammen om den studerendes øvelser i praksis og undersøgelsen af praksis, med henblik på at skabe viden, forståelse og færdigheder.
 
Vi forventer, at du som studerende arbejder målrettet imod tilegnelse af såvel indsigt og viden, samt at kunne bruge dette i forhold til den pædagogiske faglighed.

Bo- og beskæftigelsescentret stræber efter at skabe et uddannelsesmiljø, hvor du gennem deltagelse i den pædagogiske dagligdag udfordrer praksis og hvor du gennem refleksion og systematisk erfaringsopsamling, både udfordrer din læringsproces og os som uddannelsessted.