Værdigrundlag

 

Medarbejdere og ledere i Bo- og beskæftigelsescentret Vejen arbejder ud fra Vejen Kommunes Vision, Mission & Værdier.


Vision

At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.

Regionalt vil vi spille en aktiv rolle for uddannelse, infrastruktur og erhverv. Vi vil samarbejde med de øvrige kommuner om at skabe vækst i regionen.

Lokalt vil vi udvikle os dynamisk - med respekt for natur og bymiljøer. Vi vil tiltrække nye borgere og virksomheder, yde en brugervenlig service og skabe valgmuligheder for borgerne.

Vi vil være en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, gode muligheder for faglig
og personlig udvikling og for at få indflydelse, ansvar og medejerskab.


Mission

At den oplevede kvalitet i de borgerrettede opgaver udvikles, og 

At der tages hånd om borgerens situation, uanset arten af borgerens henvendelse/behov, der hvor borgeren henvender sig.


Værdier


Nytænkning -Vi er nytænkende og ser muligheder.

Anerkendelse - Vi er anerkendende i mødet med borgere, samarbejdspartnere og kolleger.

Sammenhæng - Vi skaber sammenhæng på tværs, og sammen med borgerne.

Ansvarlighed - Vi tager og giver ansvar.


Bo- og beskæftigelsescentret Vejens eget værdigrundlag tager afsæt i Vejen kommunes værdier. Der skal i organisationen være en fælles forståelse for de holdninger og den adfærd, som værdigrundlaget danner basis for.

Der udarbejdes værdigrundlag for:

  • borgere, der er visiteret til Bo- og beskæftigelsescentret Vejen
  • personalet, der er ansat i Bo- og beskæftigelsescentret Vejen
  • samarbejdspartnere og pårørende