Specialviden

 

Vi tager udgangspunkt i det humanistiske menneskesyn - det enkelte menneskes velfærd og udvikling i centrum.
 
Konsekvenspædagogik
Lilli Nielsen - konsekvenspædagogik - enhver handling afføder en reaktion. Struktur - gør hverdagen overskuelig og forudsigelig, giver tryghed for den enkelte borger.
 
Totalkommunikation
F.eks. tegn til tale, billeder, det verbale sprog, kropssprog, talemaskine.
 
Relationspædagogik
Samspilsorienteret pædagogik der omfatter mødet mellem borger og pædagog. Nøgleord: Nærhed, empati (indføling), berøring og synkronicitet (at borger og pædagog kører i samme gear).
 
Gentle Teaching
Gentle Teaching er en metode, som er relationsorienteret og bruges til genopbygning af tillid og følelsen af samhørighed imellem den enkelte borger og de nærmeste medarbejdere.
 
Selv- og medbestemmelse:
Bogen "Fra rejseleder til stifinder" indeholder en værdibaseret indfaldsvinkel til, hvordan det enkelte menneske inddrages i eget liv.
Den individuelle borgerinddragelse lægger op til komplementære dialoger, den enkelte bestemmer over eget liv og synliggør, at pædagogen støtter/vejleder i forhold til den enkeltes funktionsnedsættelse. Den pædagogiske rolle bliver derved et samarbejde mellem borgeren og pædagogen.