Sanse/Aktivitetsgruppen

Sanse/aktivitetsgruppen

Gruppen består af 9 borgere med meget forskellige handicaps.

Kerneydelsen er tilbud om forskellige sansemotoriske oplevelser og mere konkrete endags temaer, som bagning, gymnastik, udflugter med madpakker, cykelture, musik, massage, video, boldspil, kreative udfordringer, gåture, gyngeture o.s.v. Der tilbydes aktiviteter enkeltvis, i mindre grupper eller for hele gruppen.  

Pædagogikken tager sit afsæt i Konsekvenspædagogik, Totalkommunikation og Gentle Teaching. I hverdagen sikrer vi, at borgerne får en hverdag som er forudsigelig, stimulerende og oplevelsesorienteret.

Vi udvikler og vedligeholder kommunikationsdelen, ligeledes arbejdes der daglig med fysisk træning. Der lægges vægt på, at den enkelte borger får indflydelse/medbestemmelse på egen hverdag. Borgerne skal have hjælp til alt vedr. den personlige hygiejne og ADL funktioner. I gruppen arbejdes der ud fra individuelle handle-og aktivitetsplaner.