Multiværkstedet

Multiværkstedet

Der er fast tilknyttet 5 borgere til Multiværkstedet.

Kerneydelsen er forskellige kreative fremstillinger med henblik på salg af de fremstillede produkter,
f.eks. malede urtepotter, lysestager, malerier, stearinlys o.s.v. Herudover er der plads til
historielæsning, musik og gåture og ikke mindst årstidstemaer(jul, påske og andre relevante temaer).
Alle aktiviteter der udfordrer, udvikler og inspirerer.

Der tages udgangspunkt i den enkelte borger, og der kræves ingen særlige forudsætninger for at være med. De forskellige arbejdstemaer tager afsæt i årstiden. Der arbejdes både individuelt og i fællesskab om projekter. Kun fantasien sætter grænser for valg af aktiviteter!

Der arbejdes også en del med sang/rytmik og bevægelse. Her synger og danser vi og lærer at holde rytmen og slå på tromme i takt. Når vi har bevægelse foregår dette i vores gymnastiksal. Her laver
vi alt fra gymnastik, afspændingsøvelser til boldspil. Der gøres meget ud af at motivere og gøre det
spændende og interessant for alle.

På Multiværkstedet får vi tit besøg af andre borgere fra sanse/aktivitetsgruppen.
De deltager så efter evne i den pågældende aktivitet, vi har kørende.