Coronavirus: Konsekvenser Bo- og Beskæftigelsescentret Vejen

Opdatering 15/5: Besøg på Sociale tilbud

Social- og Indenrigsministeriets vejledning om besøg på Sociale tilbud

Opdatering 18/3: Meddelelse af påbud

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder hermed kommunalbestyrelsen omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder mv., da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19.

Styrelsen har i dag givet påbud om dette til samtlige kommunalbestyrelser i Danmark.

Opholdssteder, der er omfattet af forbuddet

Foruden kommunale og private plejehjem omfatter forbuddet også kommunale og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre bolig former med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder.

Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.

Det er den stedlige kommune, der udsteder forbud til de plejehjem mv., der er beliggende i kommunen, uanset om kommunen for tiden benytter sig af tilbud fra det pågældende plejehjem mv.

Undtagelser til forbuddet

Kommunalbestyrelsen beslutter, at ovennævnte forbud ikke omfatter besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sikre, at besøg hos uafvendeligt døende personer kan gennemføres på en forsvarlig måde.

Bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).


Vejen den 18/3-20

 

- - - - - - - -

Socialområdet

Alle ansatte i Vejen Kommune, der arbejder indenfor ældre/special området, passer fortsat deres job. Der er indført en række forebyggende tiltag for at begrænse smittespredningen.
Derfor henstiller vi til at minimere besøgene hos beboerne. Kontakt os gerne inden et eventuelt besøg. I er altid velkomne til at kontakte os eller jeres pårørende telefonisk.

Beskæftigelsen er lukket ned. Dvs. at borgerne er hjemme i deres respektive botilbud, indtil videre.

Generel information om COVID-19 (coronavirus)

Vejen Kommune anbefaler, at du løbende orienterer dig om Sundhedsstyrelsens vejledninger og anbefalinger. Der er oprettet en hjemmeside, hvor myndighederne samler oplysninger, vejledninger og retningslinjer. Her kan du få svar på dine spørgsmål om coronavirus.

Du skal under alle omstændigheder ikke besøge sygehuse, plejecentre eller private hjem, hvor der er personer, som er særligt sårbare og udsatte.

De bedste hilsner fra os

Bo- og beskæftigelsescentret Vejen