Vi tilbyder

Vejen Støttecenter tilbyder

Målet er, at tilbyde borgeren mulighed for at leve et "almindeligt liv" som andre borgere i samfundet. Det betyder, at alt der vedrører den enkelte borger udføres i boligen.

Målet med det "almindelige liv" har til hensigt at give borgeren mulighed for individuel livsrytme med høj grad af ejerskab og indflydelse på eget liv fremfor "gruppeliv". Gruppeliv forekommer som noget man vælger til, f.eks. i fritidsaktiviteter såsom marchture, svømning, ridning, Cafè og udflugter.

Botilbuddet Ahorngade

har personaledækning på hverdage fra kl. 07.30 til kl. 19.30. Torsdage dog fra 7.30 til 22.00. Lørdage/søndage fra kl. 11.00 til kl. 19.00.

Den enkelte borger klarer selv at komme afsted om morgenen med minimal støtte. Alle har en fast ugentlig hjemmedag, hvor der ydes støtte og vejledning samt motivation. Om eftermiddagen når borgerne kommer hjem fra arbejde, mødes de ofte i fælleslejligheden til kaffe og deling af dagens oplevelser.

Den borger og hjemmevejleder der står for aftensmaden, handler ind og tilbereder maden til alle. Dette gøres i fælleslejligheden, men efter ønske kan det også foregå i borgerens lejlighed. Hver anden torsdag eftermiddag afholdes beboermøde, hvor ønsker for arrangementer, ferie og trivsel drøftes. Informationer fra personalet gives også  på disse møder. Efter aftensmaden får enkelte hjælp til aftenhygiejnen.

Botilbuddet Kirsebærvej

har personaledækning på hverdage fra kl. 09.00 til kl. 19.00. Torsdage dog fra 7.30 til 22.00. Lørdage fra kl. 11.00 til kl. 19.00. Søndag tilsyn, eller mulighed for at kontakte personale fra kl. 11.00 til 19.00 på Ahorngades telefon.

Den enkelte borger klarer selv at komme afsted om morgenen. Alle har tilbuddet om en fast ugentlig hjemmedag, hvor der ydes støtte og vejledning samt motivation. Om eftermiddagen når borgerne kommer hjem fra arbejde, har alle mulighed for at få besøg i eget hjem af hjemmevejleder og der kan laves aftale om hjælp til tilberedning af mad i eget hjem.

Hver anden torsdag afholdes beboermøde, hvor ønsker for arrangementer, ferie og trivsel drøftes. Informationer fra personalet gives også på disse møder.

Hjemmevejlederne yder også støtte til 30 eksterne borgere i eget hjem. Dette sker på alle hverdage, hvor der ydes støtte og vejledning til den enkelte borger.

Borgere i eget hjem

Alt efter behov tildeles der hjælp til eksterne borgere.

Aktiviteter og arrangementer

Borgerne har mulighed for at deltage i forskellige arrangementer så som:

 • diskotek
 • zumba
 • bowling
 • fællesspisning
 • festivals
 • marchture
 • cykelløb
 • svømning
 • banko


Botilbuddene arrangerer desuden årligt:

 • fastelavnsfest
 • ferieture
 • juleaften
 • nytårsaften