Vejen Støttecenter

 

Vejen Støttecenter er et botilbud og støttecenter oprettet efter Servicelovens § 85.

Vejen Støttecenter består af to botilbud i henholdsvis:

Ahorngade 62, st.
5 lejligheder, 1 fælleslejlighed og et kontor. Lejlighederne har egen indgang.

Kirsebærvej 67
8 lejligheder og et kontor. Lejlighederne har egen indgang.
 
Borgerne der bor i botilbuddene under Vejen Støttecenter har alle varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og der tilbydes pædagogisk og praktisk støtte og vejledning.

Vejen Støttecenter betjener derudover ca. 30 eksterne borgere i egen bolig, samt 3 særligt tilrettelagte enkeltmands botilbud  (Bostøtte) efter Servicelovens § 108 til borgere, der har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der afstedkommer svære adfærdsproblemer.

Der arbejdes udfra et humanistisk menneskesyn. Der arbejdes med Relationspædagogik og selv- og medbestemmelse. Se nærmere beskrivelse under specialviden