Vejen Støttecenter

Vejen Støttecenter består af botilbud og støttecenter oprettet efter Servicelovens § 85 og § 108

Ahorngade

Botilbud med 5 lejligheder, 1 fælleslejlighed og et kontor. Lejlighederne har egen indgang.

Borgerne der bor i botilbuddene under Vejen Støttecenter har alle varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og der tilbydes pædagogisk og praktisk støtte og vejledning.

Kirsebærvej

Botilbud med 8 lejligheder og et kontor. Lejlighederne har egen indgang.

Borgerne der bor i botilbuddene under Vejen Støttecenter har alle varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og der tilbydes pædagogisk og praktisk støtte og vejledning.
 

Støtte i eget hjem

Vejen Støttecenter betjener derudover ca. 30-40 eksterne borgere i egen bolig, samt 3 særligt tilrettelagte enkeltmands botilbud(Bostøtte) efter Servicelovens § 108 til borgere, der har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der afstedkommer svære adfærdsproblemer.

Faglighed

Der arbejdes ud fra et humanistisk menneskesyn. Der arbejdes med Relations pædagogik og selv- og medbestemmelse.

Se nærmere beskrivelse under specialviden via dette link