Vores mål

Målet for Nørregadehus 75 er at yde vejledning og støtte til:

  • at tilrettelægge det omsorgsmæssige og socialpædagogiske arbejde, så miljøet giver mulighed for at leve et individuelt liv med oplevelse af livskvalitet/selvværd
  • at udøve den til enhver tid fornødne omsorg og pleje
  • at sikre et socialpædagogisk miljø, der giver mulighed for individuel rytme
  • at vedligeholde motoriske færdigheder
  • at udvikle/iværksætte kommunikationssystemer der dagligt kan anvendes
  • at sikre borgeren mulighed for indflydelse på eget liv, træffe valg i alle henseender, hvor det er muligt
  • at sikre kontakt til familie og venner
  • at sikre muligheder for oplevelser, indkøb i nærmiljøet, udflugter, ferieophold
  • at sikre overensstemmelse i tilbuddet i hjemmemiljø og beskæftigelsestilbud
  • at sikre anden faglig bistand i fornødent omfang.