Nørregadehus 75

Nørregadehus 75 er et botilbud for voksne udviklingshæmmede efter Servicelovens § 105

Boligerne består af 14 to-rums boliger. Boligernes størrelse varierer fra 47 m2 til 55 m2, dertil kommer 20 m2 andel i fællesarealer. Boligerne indeholder stue/køkken i åbent plan, soveværelse samt badeværelse med vaskemaskine og tørretumbler. Boligerne er opført/ejet af Vejen Boligforening, der ligeledes står for udlejning af boligerne.

Nørregadehus 75 har desuden tillnyttet 1 særligt tilrettelagt enkeltmands botilbud(Bostøtte).

Borgerne der bor i Botilbuddet har alle betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og der tilbydes omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner, pleje, og omsorg.

Der arbejdes med Neuropædagogik, Gentle Teaching, Konsekvenspædagogik, Totalkommunikation og Relationspædagogik. 

Se nærmere beskrivelse under specialviden

Gårdhaven på Nørregadehus