Vores mål

Målet for Nørregadehus 73 er at yde vejledning og støtte til:

  • at leve et individuelt liv med oplevelser af livskvalitet/selvværd
  • at have mulighed for indflydelse på eget liv og i at træffe valg
  • at udvikle og vedligeholde motoriske færdigheder
  • at få kendskab til sund levevis via kost og motion
  • indkøb, udflugter, aktiviteter, ferieophold personlig hygiejne, rengøring af bolig, vask af tøj mv.
  • at opretholde en sund økonomi
  • at få kendskab til samfundets normer og regler
  • at fastholde kontakten til familie, venner og kærester
  • dialog og socialt samvær