Vi tilbyder

Nørregadehus 73 har personaledækning på hverdage fra kl. 07.00 til kl. 23.00. Efter kl. 23.00 er der tilknyttet nattevagt for hele Nørregadehus. Nattevagten går 3 runder i løbet af natten.

Personalet støtter de borgere, der har behov for det, med at komme op om morgenen. Borgerne har en fast ugentlig hjemmedag, hvor der ydes støtte og vejledning samt motivation. Om eftermiddagen, når borgerne kommer hjem fra arbejde, mødes de ofte i fælleslejligheden til kaffe, hvor dagens oplevelser deles.

En pædagog handler dagligt ind, er der en borger, der ønsker at deltage i dette, er det selvfølgelig muligt. Hver anden tirsdag afholdes beboermøder, hvor ønsker for arrangementer, ferie og trivsel drøftes. Informationer fra personalet gives også på disse møder.

Borgerne har mulighed for at deltage i forskellige arrangementer såsom;

 • Diskotek
 • Zumba
 • Bowling
 • Fællesspisning
 • Festivals
 • Marchture
 • Diskotek
 • Musik

Botilbuddet arrangerer desuden årligt:

 • Fastelavnsfest
 • Ferieture
 • Juleaften og nytårsaften.