Vores mål

 

Målet for Nørregadehus 73
er at yde vejledning og støtte til:

  • at leve et individuelt liv med oplevelser af livskvalitet/selvværd
  • at have mulighed for indflydelse på eget liv og i at træffe valg
  • at udvikle og vedligeholde motoriske færdigheder
  • at få kendskab til sund levevis via kost og motion
  • indkøb, udflugter, aktiviteter, ferieophold personlig hygiejne, rengøring af bolig, vask af tøj mv.
  • at opretholde en sund økonomi
  • at få kendskab til samfundets normer og regler
  • at fastholde kontakten til familie, venner og kærester
  • dialog og socialt samvær

 

Målet for Nørregadehus 75
er at yde vejledning og støtte til:

  • at tilrettelægge det omsorgsmæssige og socialpædagogiske arbejde, så miljøet giver mulighed for at leve et individuelt liv med oplevelse af livskvalitet/selvværd
  • at udøve den til enhver tid fornødne omsorg og pleje
  • at sikre et socialpædagogisk miljø, der giver mulighed for individuel rytme
  • at vedligeholde motoriske færdigheder
  • at udvikle/iværksætte kommunikationssystemer der dagligt kan anvendes
  • at sikre borgeren mulighed for indflydelse på eget liv, træffe valg i alle henseender, hvor det er muligt
  • at sikre kontakt til familie og venner
  • at sikre muligheder for oplevelser, indkøb i nærmiljøet, udflugter, ferieophold
  • at sikre overensstemmelse i tilbuddet i hjemmemiljø og beskæftigelsestilbud
  • at sikre anden faglig bistand i fornødent omfang.