Vi tilbyder

 

 

Nørregadehus 73:
Nørregadehus 73 har personaledækning på hverdage fra kl. 07.00 til kl. 23.00. Efter kl. 23.00 er der tilknyttet nattevagt for hele Nørregadehus. Nattevagten går 3 runder i løbet af natten.

Personalet støtter de borgere, der har behov for det, med at komme op om morgenen. Borgerne har en fast ugentlig hjemmedag, hvor der ydes støtte og vejledning samt motivation. Om eftermiddagen, når borgerne kommer hjem fra arbejde, mødes de ofte i fælleslejligheden til kaffe, hvor dagens oplevelser deles.

En pædagog handler dagligt ind, er der en borger, der ønsker at deltage i dette, er det selvfølgelig muligt. Borgerne har en ugentlig køkkendag, hvor der hjælpes med madlavning, borddækning, opvask m.m. Hver anden tirsdag afholdes beboermøder, hvor ønsker for arrangementer, ferie og trivsel drøftes. Informationer fra personalet gives også på disse møder.

Borgerne har mulighed for at deltage i forskellige arrangementer såsom; Diskotek, zumba, bowling, fællesspisning, festivals og marchture.
Botilbuddet arrangerer desuden årligt: Fastlavsfest, ferieture, juleaften og nytårsaften.
Individuelle aktiviteter: Disko i Esbjerg, musik og køkkenskole


Nørregadehus 75:
Målet er, at tilbyde borgeren mulighed for at leve et "almindeligt liv" som andre borgere i samfundet. Det betyder, at alt der vedrører den enkelte borger udføres i boligen. D.v.s. tilberedning af mad (varm mad købes ved en lokal udbyder), vask og vedligehold af tøj, individuelle indkøb til boligen, herunder madvarer.

Alle borgere spiser deres mad i boligen eller hos hinanden efter ønske. 1 gang i ugen laves der mad i botilbuddets fælleskøkken.

Målet med det "almindelige liv" har til hensigt at give borgeren mulighed for individuel livsrytme med høj grad af ejerskab og indflydelse på eget liv fremfor "gruppeliv". Gruppeliv forekommer som noget man vælger til, f.eks. i fritidsaktiviteter såsom marchture, svømning, ridning, Cafè og udflugter.