Sansehaven

 

Hvem er Sansehaven?

Der var engang en ung mand der ønskede sig et basketballnet i haven i Nørregadehus! Det ønske blev forelagt den daværende leder i Nørregadehus, som umiddelbart mente det var en god idé - men at det ville være meget bedre at lave flere ting i haven til gavn for alle på adressen! Her starter bestyrelsen for sansehaven sin historie!

På det tidspunkt var der en pårørendegruppe på hver etage, de stak næserne sammen og blev hurtigt enige om at lave en forening. Som forening er det tilladt at håndtere penge og uden penge sker der ingenting!

Hvor starter man så? Fulde af begejstring samlede vi forslag og der kom rigtig mange idéer både fra borgere, pårørende og personaler - alle forslag er noteret - men der er ikke sket meget siden!

Her gik realiteterne nemlig op for os!

Der er mange samarbejdspartnere der skal høres, der er mange regler at overholde, der er mange hensyn at tage - og penge er ikke bare sådan at skaffe.

Vi har været på inspirationstur i to sansehaver - og en leder af at botilbud i Ribe gav os retningen på hvordan vi skal binde an med det her projekt. Inden da regnede vi med at når vi skaffer nogen ting, så kommer der nogen og bruger det - men her er det grebet modsat an! Alle borgere høres til deres årsmøder hvad de kan tænke sig i haven, der vurderes om det er realistisk - og om der er personaleressourcer - og herefter anskaffes tingen om muligt - og må selvfølgelig også bruges af alle andre.

Inspirationstur til Ribe


Det var en super-god oplevelse at høre en dynamisk leder fortælle om processen hos dem. Det gav god mening, at det er sådan det skal gribes an, så det er vi i gang med at efterabe!

Derfor bliver den enkelte borger i Nørregadehus i løbet at året spurgt hvad han/hun kan tænke sig i haven - stille og roligt får vi helt konkrete ønsker i hus - og når vi har helt konkrete ønsker kan vi gøre noget i forhold til fondssøgning.

I skrivende stund er vi ved at indhente priser på den første ting - vi er spændte! Når vi har konkret beløb kan vi søge fonde - eller samle penge på anden vis.

Pr. 14. oktober 2015 har foreningen 14.772 kr. at arbejde med - har nogen lyst til at bidrage med store eller små beløb er dette sansehavens konto i Nordea:
Reg. nr. 9421 kontonr. 0724 551 890.

Vi har måttet sande at ting tager tid - heldigvis kan vi bruges til andet end møder, og vi har næsten vundet hævd på at være arbejdskraft når Nørregadehus holder fødselsdag - det gør vi med stor fornøjelse.

Flotte kager kreeret af borgere og personale til Nørregadehus 73-75' s 11 års fødselsdag i august 2015

 

Har du spørgsmål, kontakt:

Flemming Hansen, fhansen@post.tele.dk, 29 66 30 82

Dorte Østergaard, dooe@vejen.dk, 51 21 05 62

Kjeld Larsen, gunhildogkjeld@gmail.com 23 86 59 50

Helle Andreasen, habahne5@gmail.com, 52 40 09 03

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Sansehaven

Flemming Hansen, Dorte Østergaard, Kjeld Larsen, Helle Andreasen.