Nørregadehus 73-75

 

Nørregadehus 73-75 består af to botilbud for voksne
udviklingshæmmede efter Servicelovens § 105 

 

Nørregadehus 73:
Nørregadehus 73 består af 10 lejligheder, derudover er der en fælleslejlighed, der består af stue og køkken og 2 kontorer.

Borgerne der bor i botilbuddet har alle varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og tilbydes pædagogisk og praktisk støtte.

Der arbejdes ud fra et humanistisk menneskesyn. Der arbejdes med Relationspædagogik, Tegn til tale, Gentle Teaching og Selv- og medbestemmelse.
Se nærmere beskrivelse under specialviden

 

Nørregadehus 75:
Boligerne består af 14 to-rums boliger. Boligernes størrelse varierer fra 47 m2 til 55 m2, dertil kommer 20 m2 andel i fællesarealer. Boligerne indeholder stue/køkken i åbent plan, soveværelse samt badeværelse med vaskemaskine og tørretumbler. Boligerne er opført/ejet af Vejen Boligforening, der ligeledes står for udlejning af boligerne.

Nørregadehus 75 har desuden tillnyttet 1 særligt tilrettelagt enkeltmands botilbud(Bostøtte).

Borgerne der bor i Botilbuddet har alle betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og der tilbydes omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner, pleje, og omsorg.

Der arbejdes med Neuropædagogik, Gentle Teaching, Konsekvenspædagogik, Totalkommunikation og Relationspædagogik. 
Se nærmere beskrivelse under specialviden