Botilbud

Bo- og beskæftigelsescenteret Vejen tilbyder forskellige former for botilbud til borgere med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.