Botilbud

 

Bo- og beskæftigelsescenteret Vejen tilbyder forskellige former for botilbud til borgere med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

 

Nørregadehus 73-75

Botilbud til borgere, der har behov for pædagogisk og praktisk støtte i hverdagen og omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner, pleje, omsorg og behandling.
Nørregadehus 73-75 er oprettet efter Servicelovens § 105 og består af to botilbud, hvor borgerne bor i egne lejligheder.
  

Vejen Støttecenter

Botilbud og tilbud om støtte i eget hjem, til borgere med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som har behov for vejledning og pædagogisk- og praktisk støtte. 
Vejen Støttecenter er oprettet efter Servicelovens § 85 og består af to botilbud