Vores mål

Værkstedet Elmegades mål er:

  • at tilbyde et udviklende og inspirerende arbejdsmiljø med mange forskellige arbejdsopgaver. Der konstrueres hjælpeværktøj til borgeren, så denne har mulighed for at udføre de forskellige arbejdsopgaver.
  • at arbejdet tilrettelægges sådan, at det sociale og psykiske arbejdsmiljø tilgodeses og fungerer så optimalt som muligt.
  • at styrke borgerens arbejdsidentitet og følelse af selvværd igennem medindflydelse og sociale relationer.
  • at synliggøre muligheden for et skånejob som alternativ til den beskyttede beskæftigelse på et værksted.
  • at  opmuntre og støtte de borgere, for hvem et skånejob vil være realistisk.