Vi tilbyder

Ekstern beskæftigelse/praktikforløb

Et af Værkstedet Elmegades mål er, at styrke den enkelte borgers arbejdsidentitet og følelse af selvværd gennem medindflydelse og sociale relationer.

Formålet er at give vore borgere mulighed for at vælge et arbejde, der ikke er et institutionstilbud og fremme integrationen via arbejdsmarkedet. Værkstedet Elmegade har ansvaret for at "klæde" den enkelte borger på, såvel personligt som fagligt, til at kunne klare et praktikforløb. På sigt vil praktikken måske ende ud i et skånejob, som dermed kan være med til at skabe større livskvalitet for den enkelte borger.

P.t. har vi 6 borgere i skånejob. Vi har et samarbejde med LEV omkring oprettelse af praktikpladser.

Montage

På værkstedet Elmegade er kerneydelsen primært industrielle montageopgaver f.eks.: el, jern og metal, møbler, fødevarer, plast og pap.

Køkken

I køkkenet tilberedes der dagligt smørrebrød til værkstedets borgere. Der er mulighed for beskæftigelse i køkkenet.

Arbejdsopgaverne indebærer: Tilberedning af smørrebrød, borddækning, opvask, indkøb, rengøring og køkkenhygiejne. Hver 4. torsdag tilberedes varm mad.

Industriel montage

I perioder kan enkelte virksomheder have brug for ekstra arbejdskraft, hvilket giver værkstedets borgere mulighed for at udføre enkelte arbejdsopgaver på virksomheden. Det drejer sig typisk om enkelte dage, eller blot nogle få timer om dagen i en periode

Der tilbydes også

Der er desuden mulighed for at deltage i andre aktiviteter i arbejdstiden, hvis borgerne ønsker det, og der er tilmeldinger nok til at oprette et hold. Vi har kørt forskellige forløb med atletik, indendørs idræt, svømning og filmfremvisning.