Beskyttet værksted

Værkstedet Elmegade er et beskyttet værksted.
Lovgrundlag § 103 i Serviceloven.

Værkstedet beskæftiger p.t. 28 borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne fordelt på 27 fuldtidspladser.

Målgruppen på Værkstedet Elmegade er borgere der, p.g.a. handicap eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet og som er tilkendt førtidspension. Borgernes funktionsniveau varierer, men alle kan indgå mere eller mindre i produktionen, med større eller mindre støtte. Generelt er borgerne fysisk velfungerende.

Vi arbejder ud fra et humanistisk menneskesyn. Anerkendende pædagogik,  struktur og Konsekvenspædagogik.
Ligeledes arbejder vi ud fra et værdisæt, hvor omsorg, etik, udvikling og medinddragelse er i højsædet.
Der arbejdes endvidere med begreber som arbejdsmiljø, demokrati, medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmarkedsforhold og psykiatriske problemstillinger.
Pt. arbejder vi med praktikforløb/ekstern beskæftigelse.

Se nærmere beskrivelse under specialviden